เมนูหลักOnline: 3 user(s)

 
เมนูหลัก: ต้น โพธิ์
ต้น โพธิ์
10-06-2010 Views: 72825

 

โพธิ์

ชื่อพื้นเมือง ปู โพ โพศรีมหาโพธิ์ ย่อม สลี

ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นใหญ่ สูง 20-30 เมตร ผลัดใบระยะสั้น เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นใหญ่สั้นและเป็นพูพอน กิ่งก้านแผ่ขยาย มีรากอากาศไม่มากเปลือกเรียบสีนำตาลบนเทา

ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่กว้างหรือสามเหลี่ยม ใบยาวคล้ายหาง โคนใบรูปหัวใจ

ดอก:  สีเขียวอ่อน ออกรวมเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่งมีดอกตลอดปี

ผล: ผลสดแบบมะเดื่อ ทรงกลมสีม่วงดำ ออกผลตลอดปี

ด้านภูมิทัศน์:  ให้ร่มเงา และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

ประโยชน์:  เปลือกต้นทำยาชง แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อนแก้โรคผิวหนัง

คนโบราณเชื่อว่า: บ้านใบปลูกต้นโพธิ์ไว้ประจำบ้านจะทำให้ เกิดความรมเย็น เพราะต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าแรก | ไม้มงคล | ไม้ต้นใหญ่ | ผลงานของเรา | ติดต่อเรา/สั่งซื้อ | เกี่ยวกับเรา
Copyright©2016 saunmitpranee.com